URBACT III öppnar för stöd till Transfer Networks "Överföringsnätverk"

Nu öppnar URBACT-programmet för att ansöka om stöd till "Överföringsnätverk" där städer kan få hjälp med att förstå, anpassa och återanvända lösningar som redan har genomförts med bra resultat i andra europeiska städer.

URBACT-nätverk hjälper städer över hela Europa att förbereda integrerade strategier och handlingsplaner (Action Planning Networks) samt att sedan implementera dessa strategier och handlingsplaner (Implementation Networks).

Vad innebär Överföringsnätverk (Transfer Networks)?

Överföringsnätverken kommer att fokusera på att anpassa och föra över goda exempel från olika europeiska städer med väldokumenterade resultat. Nätverken kommer att ledas av en av de 97 städer som har utsetts till Good Practice Citieslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av URBACT för deras arbete med integrerad, hållbar stadsutveckling. I Sverige har Umeå, Göteborg och Trelleborg utsetts till Good Practice City av URBACT.

URBACT-programmets Transfer Networks är ett verktyg för utbyte och lärande och den specifika målgruppen för denna utlysningen är:

1. Städer som är intresserade av att föra över ett av goda exemplen till sin egen stad, och som även vill:

  • genomföra integrerade hållbara lösningar på specifika utmaningar samt
  • anpassa och återanvända dokumenterade lösningar inom deras egen stad.

2. Städer som redan har utsetts till Good Practice City av URBACT, och som även vill:

  • leda processen med att få andra städer att anpassa och återanvända det goda exemplet och
  • vidareutveckla och förbättra sin egen metod genom bistånd från jämlika experter och med stöd från URBACT-experter (peer review).

Information om hur du ansöker

All information du behöver kring utlysningen och hur du ansöker hittar du på URBACT- programmets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista ansökningsdag: 10 januari 2018

interreg urbact