Aktuell utlysning på området "Territorial Evidence Support for European Territorial Cooperation Programmes"

Espon 2020 är ett forskningsprogram kring regional utveckling. Programmet har just nu en utlysning för att ta fram territoriella indikatorer vid genomförandet av Interreg- programmen. Ansök nu!

Utlysningen handlar om att analysera 12 utvalda Interreg-program inom EU och utifrån detta utveckla ett antal territoriella indikatorer för att mäta genomförandet av programmen. Läs mer på Espons webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Vid ansökan om stöd använder sig Espon av ett upphandlingsförfarande där man tilldelas ett servicekontrakt. Ansökan ska göras senast 18 september 2017.

Du ansöker på Espons webbplats. Här hittar du även mer information kring vilka regler och förutsättningar som gäller vid ansökan.

Vad är Espon 2020?

ESPON 2020 är ett forskningsprogram kring regional utveckling och rumslig planering. Det handlar främst om att göra gemensamma regionala analyser för hela EU. Det finns också möjligheter för regioner att ansöka i ESPON om mer avgränsade regionala analyser.

Programmet vänder sig främst till forskningsinstitut och offentliga organisationer som arbetar med territoriell utveckling. Privata företag kan medverka på egen bekostad.

espon 2020 interreg