Östersjöstrategin för nybörjare

Arbetar du med att utveckla din kommun eller region? Är du nyfiken på vad EU:s strategi för Östersjöregionen är och vilken nytta du skulle kunna av den? Då är den här broschyren för dig.

Östersjöstrategin för nybörjare

Den här broschyren är för dig som vill ha en snabb och enkel ingång till Östersjöstrategin. Varför är det så viktigt att samarbeta med andra i just Östersjöregionen. Varför har EU tagit fram en strategi för det området? Hur hänger allt ihop och vad är det egentligen för skillnad mellan EU:s Östersjöstrategi, Europa 2020 och Östersjöprogrammet? Vilken är Tillväxtverkets roll i genomförandet?

Det och mycket annat får du svar på i den här broschyren.

Beställa broschyren

Du kan ladda ner broschyren från Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du även beställa tryckta exemplar. Broschyren finns på både svenska och engelska.

Vad är Östersjöstrategin?

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs 2009. Strategin är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen om att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön för att möta de gemensamma utmaningar som länderna i regionen står inför idag.

Det handlar till exempel om att rena vårt smutsiga hav, förebygga effekterna av klimatförändringar och bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Fokus ligger alltid på den gemensamma problemlösningen och samarbetets alla möjligheter.

Finns det pengar att söka?

Det finns inga särskilda pengar avsatta för att förverkliga strategin men alla EU-program inom regionen ska ta hänsyn till den.

Under programperioden 2014–2020 finns det möjlighet att söka pengar för gränsöverskridande samarbete i de flesta EU-programmen, till exempel i Europeiska regionalfonds-, socialfonds- och landsbygdsprogrammen.

EU:s strategi för Östersjöregionen finns inskriven i dessa program, vilket innebär att samarbetet i Östersjöregionen uppmuntras ännu mer än tidigare.