Artiklar

Artiklar från EU- fonderna och deras program

 • Hur kan EU- projekt påskynda stora investeringar?

  Interreg

  Ett projektexempel från Interreg South Baltic om hur ett samarbetsprojekt säkerställde att Södra Östersjöregionen var redo att anta positiva förändringar inom skeppsindustrin.

 • Samarbete har lett till bostadsbyggande- exempel från Östhammar

  Regionala utvecklingsfonden

  Trots närheten till Stockholm och Uppsala och stora arbetsgivare har Östhammar i många år haft en stagnerad befolkningsutveckling. En anledning är bostadsbristen. Men tack vare ett samarbete med externa fastighetsföretag håller kommunen nu på att vända den negativa trenden.

 • Grönare bostäder och ökad tillväxt i Stockholm

  Regionala utvecklingsfonden

  Stockholm står inför stora utmaningar med en ökande befolkning och stor bostadsbrist. Fram till år 2030 planeras därför över 300 000 lägenheter att byggas.

 • Hur bygger man hållbart både snabbt och till låg kostnad?

  Regionala utvecklingsfonden

  I Malmö har man hanterat bostadssituationen med såväl miljonprogrammet på 60- och 70-talen som med hållbara, klimatsmarta insatser idag. I samband med flyktingströmmen hösten 2015 aktualiserades behovet av fler bostäder på nytt. Då tog Malmö innovationsarena form. Det är ett treårigt projekt med målsättningen att snabbt hitta nya sätt att bygga hållbart genom innovation.

 • Utvärderingskonferens i februari 2016 kring hur vi tillsammans uppnår Europa 2020- målen

  Havs- och fiskerifonden, Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden

  Den 4-5 februari 2016 arrangerade förvaltande myndigheter för de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna en gemensam konferens med syftet att sprida kunskap om utvärdering och lärande.

 • JobbMatchen - bidrar till effektivare matchning

  Socialfonden

  Socialfondsprojektet JobbMatchen - bidrar till effektivare matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande i Norrbotten och Västerbotten

 • Klimatsynk- nationellt samarbete för energi och klimat

  Regionala utvecklingsfonden

  Klimatsynk är ett projekt som samordnar alla svenska projekt inom tematiskt mål 4 - stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer .

 • Smarta hälsotekniklösningar på lika villkor

  Regionala utvecklingsfonden

  På Hälsoteknikcentrum Halland driver akademi, företag och samhälle gemensamt utvecklingen för nya, smarta lösningar inom vård och omsorg. Inom projektet Hicube skapas en inkluderande Hälsoinnovationsarena för en mångfald aktörer.

 • Mångväx går från ord till handling

  Regionala utvecklingsfonden

  För att Norrbottens näringsliv ska kunna öka lönsamheten och stärka sin konkurrenskraft behöver fler kvinnor anställas. I projektet Mångväx utvecklar tio små och medelstora industriföretag sin kompetens inom jämställdhet och jämlikhet.

 • Jämställd skogsnäring skapar tillväxt

  Regionala utvecklingsfonden

  Skogsindustrin är en av Sveriges mest ojämställda näringar. I projektet Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan går näringsliv, akademi och samhälle samman för att bryta gamla mönster.

 • Gender Contact Point öppnar dörren till genusforskningen

  Regionala utvecklingsfonden

  IT-branschen behöver bli mer attraktiv för kvinnor. I Norrbotten startar Luleå tekniska universitet projektet Gender Contact Point . Via en digital plattform ska universitetets genuskunskap och jämställdhetsmodeller bli tillgängliga för länets små och medelstora IT-företag. 

 • Resultaten av EU:s satsningar 2007-2013

  Interreg, Fondgemensamt

  EU-kommissionen har publicerat resultatet av en oberoende utvärdering av EU:s investeringar 2007–2013, med en rapport för varje medlemsland.

 • Östersjöstrategin för nybörjare

  Regionala utvecklingsfonden, Interreg

  Arbetar du med att utveckla din kommun eller region? Är du nyfiken på vad EU:s strategi för Östersjöregionen är och vilken nytta du skulle kunna av den? Då är den här broschyren för dig.

 • Risker och möjligheter med flerfondslösningen inom Lokalt ledd utveckling

  Lokalt ledd utveckling

  Sverige involverar alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i arbetet med lokalt ledd utveckling. Flerfondslösningen har stor potential, men bär också med sig stora risker. Det menar fyra tjänstemän från EU-kommissionen som alla arbetar inom olika generaldirektorat med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

 • Lokalt ledd utveckling kräver tillit och förståelse

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lokalt ledd utveckling

  140 deltagare från nästan alla EU:s medlemsstater strålade samman i Båstad under två dagar i december för att utbyta erfarenheter av hur leadermetoden fungerar idag och vad som kan göras för att den ska fungera ännu bättre.